$left
$middle

Lager och terminalarbete

Som lager- och terminalarbetare jobbar du med lager och logistik på företag eller i större godsterminaler.

Utbildningens innehåll

Lager och terminalsarbetare tar emot varor och kontrollerar att det är rätt produkt och antal när det anländer, samt packar och lastar gods som ska distribueras vidare.

I terminalerna lossas godset snabbt för att effektivt distribueras vidare. I lagret plockas godset in i rätt fack och levereras in i lagersystemet. Som terminalsarbetare och lagerarbetare behöver du vara serviceinriktad och ha bra ordningssinne.

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba som lager- och terminalarbetare.

Praktisk information

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå, delkurs b eller x.

Utbildningstid och ansökningsperiod

1200 studiestödspoäng

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, cirka 44 veckor.

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.

Studieform

Klassrum heltid.

I utbildningen ingår även arbetsförlagt lärande (APL).

Efter utbildningen

Den ökade e-handeln, innebär tillväxt för lager- och logistikbranschen. Den senaste tre åren har antalet nya lagerbyggnader därför fördubblats.

Framtida arbetsplatser efter utbildningen kan vara en godsterminal, ett stuveri, inom industrin, på lagerterminaler, åkeriföretag, lastbilscentraler eller inom handeln. Även stora butiker och varuhus har egna lager som kan erbjuda anställning.

Validering

Har du kunskaper inom området kan dessa valideras och ditt slutdatum tidigareläggas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper när du har påbörjat din utbildning.

Mer om validering.

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar