$left
$middle

Personbilsmekaniker

Personbilsmekaniker arbetar med personbilar och med lätta lastbilar. Det är ett kvalificerat arbete med datorstyrda fordonssystem och avancerad teknik.

Utbildningens innehåll

Personbilsmekaniker är ett kvalificerat arbete med datorstyrda fordonssystem och avancerad teknik. Utbildningen ger kompetens som krävs för anställning inom fordonsbranschen. För att arbeta inom denna bransch måste du ha både ansvars- och servicekänsla.

Personbilsmekanikern måste kunna utföra service, diagnoser, reparationer, justeringar och renoveringar.

Även om de vanliga mekanikerjobben fortfarande finns handlar yrket idag mest om kvalificerade arbeten i bilens datorstyrda fordonssystem.

Praktisk information

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 4, samt B-körkort (bifoga kopia till ansökan).

Utbildningstid och ansökningsperiod

1400 studiestödspoäng.

Utbildningsstart i januari och augusti.

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.

Studieform

Klassrum heltid.

I utbildningen ingår även arbetsförlagt lärande (APL).

Efter utbildningen

På arbetsmarknaden finns ett stort behov av utbildade personbilsmekaniker. De flesta elever på skolan får jobb direkt efter avslutad utbildning.

Validering

Har du kunskaper inom området kan dessa valideras och ditt slutdatum tidigareläggas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper när du har påbörjat din utbildning.

Mer om validering.

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar