Personbilsmekaniker,
1400 p

Personbilsmekaniker arbetar med personbilar och med lätta lastbilar. Det är ett kvalificerat arbete med datorstyrda fordonssystem och avancerad teknik.

Utbildningens innehåll

Personbilsmekaniker är ett kvalificerat arbete med datorstyrda fordonssystem och avancerad teknik. Utbildningen ger kompetens som krävs för anställning inom fordonsbranschen. För att arbeta inom denna bransch måste du ha både ansvars- och servicekänsla.

Personbilsmekanikern måste kunna utföra service, diagnoser, reparationer, justeringar och renoveringar. Även om de vanliga mekanikerjobben fortfarande finns handlar yrket idag mest om kvalificerade arbeten i bilens datorstyrda fordonssystem.

STUDIEFORM
Heltid

Arbetsplatsförlagt lärande

15–20 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen.

Efter utbildningen

På arbetsmarknaden finns ett stort behov av utbildade personbilsmekaniker. De flesta elever på skolan får jobb direkt efter avslutad utbildning.

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk grundläggande, delkurs D, samt B-körkort (bifoga kopia till ansökan).
Utbildningstid
1400 studiestödspoäng

Utbildningsstart i januari och augusti.

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö
Agnesfrids gymnasium
Agnesfridsvägen 184, Malmö

Välkommen till Agnesfrids gymnasium

Vi satsar på små undervisningsgrupper samt moderna undervisningslokaler och verkstäder. Samarbetet med branschen är mycket viktigt. Det är direkt avgörande för att vår utbildning ska hålla den högsta kvaliteten.

Kontaktuppgifter till Agnesfrids gymnasium.

Foto: Freddy Billqvist