$left
$middle
Händer som med hjälp av en hylsnyckel lossar en bult vid luftintaget i en större motor. 

Personbilsmekaniker

Som personbilsmekaniker jobbar du med att serva, felsöka och reparera lätta fordon. Det är ett kvalificerat arbete med datorstyrda fordonssystem och avancerad teknik. Yrket passar dig som är noggrann, tekniskt kunnig och har god känsla för service.

Möjligheterna till arbete efter utbildningen är mycket goda. Efter utbildningen kan du arbeta som anställd på små eller större bilverkstäder.

Hur ser utbildningen ut?

Vår utbildning till personbilsmekaniker ger dig nödvändiga kunskaper och färdigheter för att arbeta med reparation, underhåll och diagnos av personbilar och deras olika system.

Under utbildningen varvas teori och praktik. De teoretisks delarna ger dig kunskaper om bilens olika delar, dess funktioner och hur olika system samverkar. Du får lära dig om motorer, transmission, bromssystem och elektroniska system.

Du lär dig att använda diagnostisk utrustning för att identifiera och lösa problem inom olika fordonsystem. I moderna bilar är kunskaper om fordonsdatorer och elektroniska system avgörande. Du lär dig därför hur du hanterar och reparerar datorstyrda komponenter och system.

Du får praktiska kunskaper om hur du utför service och underhåll, som oljebyte, filterbyte, och däckbyten. Under utbildningen får du också träna praktiskt på att reparera och byta ut olika fordonskomponenter och system, såsom bromsar, motorer, växellådor och avgassystem.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsföreskrifter för att kunna arbeta tryggt inom verkstaden.

Arbetsförlagt lärande

Obligatorisk praktik, arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen. Praktiken är ett bra tillfälle för dig att visa arbetsgivaren dina kunskaper. Det kan i många fall leda till jobb efter utbildningen.

Vem kan läsa utbildningen?

Utbildningen är för dig som har kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 4, samt B-körkort.

Utbildningens längd

  • 1400 studiestödspoäng
  • heltidsstudier
  • 42 veckor

Exakt hur många veckor utbildningen pågår är individuellt beroende på vilka kunskaper du har med dig in. Angivet antal veckor är maxantalet.

Kurser och poäng

I kurslistan finns namn, kurskod och antal poäng på de kurser som ingår i utbildningen.

Mekaniker undersöker motorhuven med hjälp av ett lysrör.

Passar du som pesrsonbilsmekaniker?

Egenskaper som är bra att ha som personbilsmekaniker

  • Noggrannhet: En personbilsmekaniker bör kontrollera att arbetet är korrekt utfört för att säkerställa att inga misstag begås.

  • Serviceinriktad: Personbilsmekaniker har mycket kundkontakter. Det är viktigt att kommunicera med kunderna, skapa goda relationer och vara lyhörd för deras behov.

  • Självständighet: Personbilsmekaniker har till stor del ett självständigt arbete. Det är viktigt att kunna ta egna initiativ

  • Problemlösningsförmåga: Arbetet handlar mycket om felsökning och att lösa olika problem

Vad gör en personbilsmekaniker?

Som personbilsmekaniker arbetar du med att serva, felsöka och reparera lätta fordon. På de flesta verkstäder tar personbilsmekanikern emot kunderna när bilen lämnas in. Du samtalar med kunden för att förstå vad felet är, uppskatta hur lång tid felet tar att åtgärda och vad det kommer att kosta.

Du använder sedan olika verktyg och diagnostisk utrustning för att identifiera problem och felsöka fel i fordonets olika system, inklusive motor, bromsar, transmission och elektroniska komponenter.

Reparationsarbete innebär oftast att den del det är fel på byts ut. När felet är ett programfel i något av bilens datorprogram kodas datorerna om. Efter reparationen ser du till att allt fungerar genom en funktionskontroll vilket ibland innebär att du provkör bilen.

Fordonsbranschen är teknikintensiv, vilket innebär att nya material, metoder och produkter förändrar arbetet för personbilsmekaniker. Det ingår alltmer avancerad elektronik i moderna bilar och el-reparationerna utgör en större del av reparationerna.

Var kan jag arbeta?

Som personbilsmekaniker arbetar du oftast med flera olika bilmärken på bilverkstäder, men det finns också personbilsmekaniker som är specialiserade på ett bilmärke. Du kan arbeta som anställd på små eller större bilverkstäder eller driva en egen bilverkstad.

Vilken lön har en personbilsmekaniker?

En personbilsmekaniker har genomsnitt 31 400 kr i lön per månad. Lönen kan påverkas av exempelvis geografisk plats, var du arbetar samt hur lång arbetslivserfarenhet du har.

(Enligt 2022 års lönestatistik från SCB:s statistikdatabas).

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsförmedlingen bedömer att det är brist på personbilsmekaniker inom de närmaste 5 åren. Det innebär att du som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha mycket stora möjligheter till arbete.

(Arbetskraftsbarometern 2021)

Bra att veta

Utbildningsplats, validering och studieform samt länkar till mer information.

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar

sv