$left
$middle

Trädgård

En utbildning inom trädgård passar dig som vill arbeta inom trädgårdsbranschen. Utbildningen ger dig en efterfrågad och bred kunskap för en mängd olika arbeten inom trädgårdsområdet. Arbetet innebär fysiskt arbete och du gillar arbete utomhus med växter och trädgård.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig både ett teoretiskt djup och det praktiska kunnandet som behövs för arbete inom trädgårdsbranschen. Utbildningen innehåller teoretiska studier i klassrum och praktiska övningar i våra växthus, markbyggnadshall och våra parker.

Utbildningen är en grundutbildning som ger dig kunskaper inom både odling, anläggning och skötsel. Den är formad för att ge dig en så god anställningsbarhet inom trädgårdsbranschen som möjligt. Exempelvis på arbeten är inom trädgårdsanläggningsföretag med anläggning av nya trädgårdar, plantskolor som driver upp växter för försäljning, eller med skötsel på exempelvis kyrkogårdar, bostadsrätter och parker.

Att arbeta inom den gröna branschen kräver god fysik.

Praktisk information

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 eller delkurs 4.

Utbildningstid och ansökningsperiod

1200 studiestödspoäng

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.

Studieform

Klassrum heltid.

I utbildningen ingår även arbetsförlagt lärande (APL).

Efter utbildningen

Utbildningen gör dig eftertraktad inom en bransch som har stora anställningsbehov. Utbildningen ger dig också den särskilda behörigheten att söka dig vidare till yrkeshögskoleutbildningar för arbetsledande befattningar.

Validering

Har du kunskaper inom området kan dessa valideras och ditt slutdatum tidigareläggas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper när du har påbörjat din utbildning.

Mer om validering.

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar

sv