$left
$middle

Fastighetsreparatör / fastighetsskötare

Som utbildad fastighetsreparatör/fastighetsskötare har du stora möjligheter till ett jobb inom drift, skötsel och underhåll av tekniska system i fastigheter. I utbildningen varvas teori och praktik och många får jobb direkt efter utbildningen.

Utbildningens innehåll

Att jobba som fastighetsreparatör/fastighetsskötare är bland annat att kunna utföra reparationer på fastighetens olika system för att se till att det fungerar korrekt. Det inkluderar VVS- el- värme- och ventilationssystem.

Andra arbetsuppgifter inkluderar att ta emot inrapporterade felanmälningar digitalt och att åtgärda dem samt att utföra underhållsarbeten tillsammans med andra kollegor.

Du kommer att lära dig att utföra mindre el-reparationer såsom att byta ut trasiga ljusarmaturer, byta ut eluttag och säkringar samt hantera problem med uppvärmning, ventilation och klimatanläggningar.

I arbetet som fastighetsreparatör/fastighetsskötare kommer du möta många människor med olika personligheter som du behöver kunna hantera på ett professionellt sätt.

Praktisk information

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 eller delkurs 4 samt matematik grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 eller delkurs 4.

Utbildningstid och ansökningsperiod

1200 gymnasiepoäng (48 veckors heltidsstudier)

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.

Studieform

Klassrum heltid.

I utbildningen ingår även arbetsförlagt lärande (APL).

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att jobba som fastighetsreparatör/fastighetsskötare. Vi följer Skolverkets rekommendationer på utbildningsplan samt de kvalitetskrav som ställs av yrkesnämnd.

Utbildningen åsyftar att utveckla dina kunskaper i bland annat montering & installation, felsökning, reparation samt underhåll av fastigheter, tekniska anläggningar och system. Det gör vi i enlighet med Skolverkets rekommendationer samt branschens önskemål.

Validering

Har du kunskaper inom området kan dessa valideras och ditt slutdatum tidigareläggas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper när du har påbörjat din utbildning.

Mer om validering.

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar

sv