$left
$middle

VVS-montör

Som VVS-montör jobbar du med montage och tekniska lösningar inom vatten- avlopp- och ventilation. Du ska även kunna förstå dig på drift, skötsel och underhåll av fastighetstekniska system, så väl till företag som till privatpersoner.

Utbildningens innehåll

Utbildningen riktar sig till dig med intresse för teknik. Du är praktiskt lagd med sinne för tekniska lösningar och ritningar och trivs med att arbeta självständigt i olika miljöer.

Under utbildningen utvecklar du dina kunskaper i bland annat styr- och reglerteknik, montering och installation, felsökning, reparation, drift inom VVS-montörers arbetsområden, samt underhåll av fastigheter, tekniska anläggningar och system.

Du får kunskaper för varierande arbetsuppgifter inom värme- och ventilationssystem, dricksvattensystem, olika avloppssystem och skötsel av dito samt lär dig felsökning och reparationer, inom både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter.

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att jobba som VVS-montör och följer Skolverkets rekommendationer på utbildningsplan samt de kvalitetskrav som ställs av VVS-college, VVS branschens yrkesnämnd.

Praktisk information

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande Svenska/Svenska som andraspråk A eller 1, Matematik A eller 1 och Engelska A eller 5.

För att lyckas inom yrket bör du ha god social förmåga då du möter kunder i vardagen och behöver diskutera olika VVS-tekniska lösningar.

Du bör du även ha god fysik då obekväma arbetsställningar kan förekomma.

Utbildningstid och ansökningsperiod

1500 gymnasiepoäng (60 veckors heltidsstudier).

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.

Studieform

Klassrum heltid.

I utbildningen ingår även arbetsförlagt lärande (APL).

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning och godkända gymnasiebetyg i matematik, svenska/svenska som andraspråk och engelska på A-nivå/nivå 1 samt fullgjord lärlingstid cirka 2 år kan du avlägga yrkesexamen hos VVS-branschens yrkesnämnd och får då ett yrkesbevis.

Du kan till exempel jobba med installation av värmepumpar, solvärme, varmvattenberedare, element och badrum.

Validering

Har du kunskaper inom området kan dessa valideras och ditt slutdatum tidigareläggas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper när du har påbörjat din utbildning.

Mer om validering.

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar

sv