$left
$middle

Undersköterska – validering och kompletterande studier

Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av vård och omsorg eller har vård- och omsorgsutbildning från utlandet som du vill validera mot undersköterska.

Utbildningens innehåll

Undersköterska, flex validering och kompletterande studier är en variant för dig som har erfarenhet av yrkesområdet eller utländsk utbildning som du vill validera mot undersköterska.

Validering

Utbildningen startas med validering. De 10 första veckorna bedrivs studier på heltid då validering av dina kunskaper sker. Validering omfattar både teoretiska kunskaper och praktiska moment.

Under den praktiska valideringen behöver du vara på en arbetsplats cirka 35 timmar per vecka under 2-3 veckor beroende på hur många kurser du ska validera. Du kommer att följa en valideringshandledares schema, kvällar och helger.

Efter valideringen sammanställs dina resultat och kompletterande studier planeras. Planeringen sker i samråd mellan dig och studie- och yrkesvägledare.

Praktisk information

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande grundläggande nivå i matematik årskurs 9, samhällskunskap årskurs 9 och biologi årskurs 9 eller biologi 1/naturkunskap 1a2/naturkunskap 1b eller medicin 1.

Betyg i svenska 1/svenska som andraspråk 1 (eller motsvarande kurser) samt erfarenhet av yrkesområdet eller utländsk vårdutbildning som du vill validera mot undersköterska.

Utbildningstid och ansökningsperiod

1650 studiestödspoäng (max 82 veckor)

Utbildningen är flexibel och är som längst fyra terminer (82 veckor) lång. Studietiden är beroende av antalet studiepoäng som du har kvar efter din validering samt vilken studietakt du väljer att studera.

Du kan studera på deltid, heltid eller intensivt.

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.

Studieform

Utbildningen är en kombination av olika lärande- och studieformer. Du studerar ensam och tillsammans med andra. Seminarier, praktiska moment, skriftliga arbeten och självständiga studier blandas.

Du behöver ha tillgång till egen dator, god datorvana och internetuppkoppling för att kunna studera.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du jobba inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård, psykiatri samt inom verksamheter för barn, unga och vuxna i behov av funktionsstöd.

Olika verksamheter använder olika yrkestitlar som exempelvis undersköterska, stödassistent, personlig assistent, skötare, boendestödjare, elevassistent.

I samband med att du avslutar din undersköterskeutbildning får du ett Vård- och omsorgscollege diplom samt ett betygsdokument. Diplomet är ett kvitto på att du har läst en kvalitetssäkrad utbildning och har de förkunskaper som din framtida arbetsgivare efterfrågar.

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar

sv