$left
$middle
En man i vårdyrke pratar med sängliggande patient. 

Undersköterska (2 och 3 terminer)

Utbildningen till undersköterska passar dig som vill ha ett viktigt yrke där omsorg och omvårdnad av andra människor är kärnan. Det är ett viktigt, omväxlande och roligt yrke där utsikterna för att få jobb är mycket goda.

Efter utbildningen kan du jobba inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård, psykiatri samt inom verksamheter för barn, unga och vuxna i behov av funktionsstöd.

Hur ser utbildningen ut?

Under utbildningen läser du vård och omsorgskurser både enskilt och tillsammans med andra. Föreläsningar, seminarier, skriftliga och muntliga uppgifter och redovisningar varvas med studiebesök. Närvaron i skolan är viktig för att du ska nå dina mål.

Du lär dig om hälsa och ohälsa och om medicin, omvårdnad, pedagogik, funktionsnedsättning och psykologi. Du får kunskap om människors olika behov, hur livsstilen påverkar hälsan och hur du bemöter människor på ett professionellt sätt.

Utbildningen passar dig som trivs med att arbeta med människor och som är initiativtagande, kreativ och lyhörd för andras behov.

Arbetsförlagt lärande

Obligatorisk praktik, arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen. Under din APL följer du din handledares schema cirka 35 timmar per vecka. Oregelbundna arbetstider, även kvällar och helger ingår.

Vem kan läsa utbildningen?

Du som har kunskaper motsvarande grundläggande nivå i samhällskunskap årskurs 9, matematik årskurs 9 och biologi årskurs 9 (eller biologi 1 eller naturkunskap 1a2 eller naturkunskap 1b eller medicin 1).

Du ska också ha kunskaper motsvarande svenska 1/svenska som andraspråk 1 på gymnasial nivå.

Förutom dessa kurser krävs även godkänt betyg i samhällskunskap 1a1 för att få diplom och en fullständig utbildning. Om du inte har läst samhällskunskap 1a1 tidigare behöver du läsa den. Du erbjuds att göra detta under sommaruppehållet eller efter att du avslutat utbildningen.

För att läsa utbildningen på 2 terminer med snabbare studietakt krävs dessutom minst 1,5 års arbetslivserfarenhet av arbete inom vård och omsorg och/eller godkända betyg i minst fyra av de kurser som ingår i yrkespaket undersköterska (se kurslista).

Utbildningens längd

Denna utbildning finns som två varianter:

3 terminer

  • 1500 studiestödspoäng
  • heltidsstudier
  • 62 veckor

2 terminer

  • 1500 studiestödspoäng
  • heltidsstudier med snabbare studietakt
  • 42 veckor

Exakt hur många veckor utbildningen pågår är individuellt beroende på vilka kunskaper du har med dig in. Angivet antal veckor är maxantalet.

Kurser och poäng

I kurslistan finns namn, kurskod och antal poäng på de kurser som ingår i utbildningen.

Sara i grön tröja och uppsatt mörkt hår.

Sarah – tack vare utbildningen har jag fått ett större perspektiv på livet

Sarah läser till undersköterska på Komvux Malmös 3-terminers undersköterskeutbildning. Hon valde utbildningen därför att hon vill ha ett yrke som är äkta där hon kan göra skillnad för människor på riktigt.

Vad gör en undersköterska?

En undersköterska inom hälso- och sjukvården övervakar patienter och rapporterar förändringar till andra yrkesgrupper. Undersköterskan tar prover, tar fram provsvar och journaler, förbereder patienterna för behandling och assisterar läkare och sjuksköterskor vid undersökningar och behandlingar.

I undersköterskans uppdrag ingår också att skapa trygghet för patienter och anhöriga. Undersköterskan inom hälso- och sjukvården hjälper patienter med personlig hygien och av- och påklädning. Undersköterskan förbereder patienter och undersöknings-/behandlingsrum inför olika insatser. Ibland ingår det i arbetet att bädda sängar, servera mat till patienter och fylla på förråd med material.

Var kan jag arbeta?

Efter utbildningen kan du jobba inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård, psykiatri samt inom verksamheter för barn, unga och vuxna i behov av funktionsstöd. Olika verksamheter använder olika yrkestitlar som exempelvis undersköterska, stödassistent, personlig assistent, skötare, boendestödjare, elevassistent.

När du avslutar din undersköterskeutbildning får du ett betygsdokument och ett diplom från Vård- och omsorgscollege. Diplomet är ett kvitto på att du har läst en kvalitetssäkrad utbildning och har de kunskaper som framtida arbetsgivare efterfrågar.

Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.

Vilken lön har en undersköterska?

En undersköterska har i genomsnitt 29 400 kr i lön per månad. Lönen kan påverkas av exempelvis geografisk plats, var man arbetar samt om du har arbetslivserfarenhet.

(Enligt 2022 års lönestatistik från SCB:s statistikdatabas).

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det finns goda möjligheter till arbete både nu och i framtiden. Arbetsgivarna har svårt att rekrytera undersköterskor, både nyutexaminerade och yrkeserfarna och hälften av alla arbetsgivare rapporterar brist på undersköterskor.

Bra att veta

Utbildningsplats, validering och studieform samt länkar till mer information.

Foto: Frasse Franzén och Colourbox

Kontaktinformation och länkar

sv