$left
$middle

Undersköterska, 3 terminer

Utbildningen passar dig som gillar att arbeta med andra människor. Du arbetar både ensam och tillsammans med andra kollegor. Det är viktigt att du är lyhörd och kan anpassa dig efter människor med olika bakgrund och sjukdomar.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är för dig som vill läsa till undersköterska. Vi erbjuder samtliga vård och omsorgskurser som krävs för att bli undersköterska. Förutom dessa kurser krävs även godkänt betyg i samhällskunskap 1a1 för att få diplom och en fullständig utbildning.

Om du inte har läst samhällskunskap 1a1 tidigare behöver du läsa den. Du erbjuds att göra detta under sommaruppehållet eller efter att du avslutat utbildningen.

Studieplanering

Om du har avklarade kurser från vård- och omsorgsutbildning är det inte garanterat att dina studier blir på heltid.

Om du endast saknar ett fåtal kurser för att få ett diplom bör du i första hand söka till prövningar.

Vid utbildningens start kommer du tillsammans med studie- och yrkesvägledare göra upp en individuell studieplan över din utbildning och planera för de kurser som du saknar för att bli undersköterska.

Praktisk information

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande grundläggande nivå i samhällskunskap årskurs 9, matematik årskurs 9 och biologi årskurs 9 (eller biologi 1 eller naturkunskap 1a2 eller naturkunskap 1b eller medicin 1).

Kunskaper motsvarande svenska 1/svenska som andraspråk 1 på gymnasial nivå. 

Utbildningstid och ansökningsperiod

1450 studiestödspoäng (3 terminer)

Exakt hur många veckor utbildningen pågår är individuellt. Angivet antal veckor är maxantalet. Har du kunskaper inom området kan dessa komma att valideras och din totala utbildningstid kan då kortas.

I så fall kommer du att erbjudas kartläggning och vid behov validering av dina kunskaper när du påbörjar din utbildning.

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.

Studieform

Utbildningen bedrivs som klassrumsundervisning. Veckoschemat varierar, men du är ofta schemalagd måndag till fredag mellan klockan 8 och 16.45.

Du studerar både enskilt och tillsammans med andra. Föreläsningar, seminarier, skriftliga och muntliga uppgifter och redovisningar varvas med studiebesök.

Närvaron i skolan är viktig för att nå målet med utbildningen, att bli undersköterska.

Du behöver ha tillgång till egen dator och internetuppkoppling för att kunna studera.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du jobba inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård, psykiatri samt inom verksamheter för barn, unga och vuxna i behov av funktionsstöd.

Olika verksamheter använder olika yrkestitlar som exempelvis undersköterska, stödassistent, personlig assistent, skötare, boendestödjare, elevassistent.

I samband med att du avslutar din undersköterskeutbildning får du ett Vård- och omsorgscollege diplom samt ett betygsdokument. Diplomet är ett kvitto på att du har läst en kvalitetssäkrad utbildning och har de förkunskaper som din framtida arbetsgivare efterfrågar.

Validering

Har du kunskaper inom området kan dessa valideras och ditt slutdatum tidigareläggas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper när du har påbörjat din utbildning.

Mer om validering.

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar

sv