Undersköterska

Du vill arbeta med människor, trivs med varierande arbete och tycker om att hjälpa andra. Du vill studera på heltid och vill gärna träffa andra elever.

Utbildningens innehåll

Utbildningen till undersköterska är på totalt 1500 poäng. Teori varvas med praktiska moment. Utbildningen börjar med en grundutbildning på 1100 poäng.

Inom de 1100 poängen ingår kursen gymnasiesvenska 1/ svenska som andraspråk 1. Därefter får du göra önskemål om fördjupning.

Vanligtvis kan du välja mellan dessa fyra fördjupningar (detta kan variera beroende på bland annat tillgången till praktikplatser):

 • Funktionsnedsättning:
  förbereder dig för arbete som undersköterska inom framför allt området funktionsnedsättning/LSS. Du läser kurserna Specialpedagogik 2, Socialpedagogik samt Vårdpedagogik och handledning.

 • Hälso- och sjukvård:
  förbereder dig för arbete som undersköterska inom framför allt sjukvården/hemsjukvården. Du läser kurserna Medicin 2 och Akutsjukvård.

 • Psykiatri:
  förbereder dig för arbete som undersköterska inom framför allt psykiatrin, men även inom LSS. Du läser kurserna Psykiatri 2 och Samhällsbaserad psykiatri.

 • Äldreomsorg:
  förbereder dig för arbete som undersköterska inom framför allt äldreomsorg. Du läser kurserna Äldres hälsa och livskvalitet samt Vård och omsorg vid demenssjukdom.
STUDIEFORM
Föreläsningar, seminarier, skriftliga och muntliga uppgifter och redovisningar varvas med studiebesök. Veckoschemat varierar, men du är ofta schemalagd måndag till fredag mellan 08.15 och 16.45.

Närvaron i skolan är viktig för att nå målet med utbildningen, nämligen att bli undersköterska.

Arbetsplatsförlagt lärande

Obligatorisk praktik, arbetsplatsförlagt lärande (APL) görs under fem veckor i början av utbildningen. Du gör sedan ytterligare en praktikperiod på 5 veckor i samband med att du gör din programfördjupning.

Under APL följer du din handledares schema. Arbetstiden varierar mellan kl 6:45 och kl 22, även helger.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som undersköterska, skötare, stödpedagog. Yrkestitlarna kan variera beroende på arbetsplats men kompetensen som du får motsvarar undersköterska.

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande grundläggande svenska/svenska som andra språk åk 9 eller delkurs d.
Utbildningstid
1500 studiestödspoäng

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö
Kungsgatan 44, Malmö

Välkommen till Komvux Malmö, Kungsgatan 44

Utbildningen är certifierad av Vård- och omsorgscollege Skåne. Det innebär att vi har ett ökat samarbete mellan skolan och arbetsgivare.

Kontaktuppgifter till Komvux Malmö, Kungsgatan 44.

Foto: Colourbox.com