$left
$middle

Hampus – utbildningen gav så mycket mer än jag förväntat mig

”Jag hade haft fördomar om att jobba inom vården men började snabbt gilla arbetet. Jag såg vilken påverkan det hade för de äldre på boendet. Hur det där lilla extra engagemanget jag la ner för att skapa en trevligare miljö kunde förändra en persons upplevelse av sin tillvaro".

– Den största delen av mitt yrkesliv har varit inom vård och omsorg. Under första året på gymnasiet jobbade jag på ett äldreboende som en så kallad ”bäddpojke”. Det var nästan som vårdbiträdestjänst. Jag bäddade, tvättade, städade, lagade mat och umgicks med de äldre på hemmet.

Sedan dess har jag arbetat inom en rad olika verksamheter och på olika platser. Det har varit äldreboenden, demensboenden, korttidsboenden, psykiatriboenden men framför allt LSS-boenden.

För ungefär ett och ett halvt år sedan bestämde jag mig för att öka mina kunskaper och sökte mig därför till vård- och omsorgsutbildningen på Komvux Malmö. Eftersom jag redan hade erfarenhet blev jag lättad över att de hade en validerande utbildning som passade mig som kallas Undersköterska Flex-validering.

Utbildningen gav så mycket mer än jag förväntat mig. Kompetenta och erfarna lärare och gästföreläsare coachade oss och gav mig både teoretiska grunder och praktiska färdigheter. Under min praktik spenderade jag fyra lärorika veckor på en vuxenpsykiatriavdelning. Där fick jag insikt i hur vården ser ut.

Jag är efter min examen kvar på samma arbetsplats, men numera som stödassistent. De ökade kunskaperna har gjort att jag känner mig trygg att axla större ansvar.

Det goda bemötandet jag fick från lärare och handledare under utbildningen, deras förtroende till mina förmågor har fått mig att vilja studera vidare mot en ny dröm som sjuksköterska.

Framtiden känns ljus och öppen i mina ögon. Arbetet är brett och möjligheterna är många. Vad jag än väljer att göra nu har jag en stabil grund att stå på.

#Jobbresan

Under #Jobbresan hittar du filmer och intervjuer med Malmöbor som läser, har läst eller jobbar på Komvux Malmö. Genom olika berättelser hoppas vi inspirera dig att ta steget till studier för att komma ett steg närmare ditt drömjobb.

Hur ser din jobbresa ut? Publicera din berättelse under #Jobbresan eller #KomvuxMalmo

Kontaktinformation och länkar

sv