$left
$middle

Kongresser och business events – för en hållbar och inkluderande tillväxt

Kongresser och business events har en stor klimat- och miljöpåverkan och bör därför användas strategiskt. Sedan något år tillbaka bearbetar Malmö Convention Bureau enbart strategiskt utvalda arrangemang. De vi väljer att proaktivt bearbeta ska både ha potential att gynna stadens invånare och samtidigt bana väg för en hållbar och inkluderande tillväxt. Malmö Convention Bureaus uppdrag är även att inventera behovet för (och skapande av) nya kongresser och business events inom utvalda fokusområden. Vår ambition är att alla nya arrangemang både ska stärka stadens och regionens ekosystem och samtidigt ha potential att bli återkommande i Malmö.

Malmö Convention Bureau

Malmö Convention Bureau är stadens officiella organisation för kongresser och business events och er genväg in i staden. Som en del av stadskontoret i Malmö stad, erbjuder vi kostnadsfritt och neutralt stöd i planering och genomförande.

Malmö Convention Bureau erbjuder stöd och support så att er kongress eller business event ska bli så lyckat som möjligt. Vi hjälper till med att identifiera och koppla er samman med tänkbara samarbetspartner i staden och regionen. Tillsammans skapar vi ett ramverk för kunskapsutbyte där senaste forskningen delas, vilket i sin tur skapar unika upplevelser, minnen och ringar på vattnet för deltagare, partners, utställare och stadens invånare.

Hållbara och inkluderande arrangemang

Tillsammans ser vi till att er kongress eller business event uppnår önskat resultat för deltagare, samarbetspartners och utställare. Vi hjälper till med att engagera lokala intressentgrupper, samarbetspartners och malmöbor med målet att arrangemanget ska bidra till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen i enlighet med målsättningarna i Agenda 2030. Samtidigt som detta ska stärka er organisations uppdrag, syfte och målsättning.

En minnesvärd upplevelse för besökarna

En minnesvärd upplevelse ska vara både lärorik och inspirerande. Vi har förslag som hjälper er att sätta samman ett varierat aktivitetsprogram i samband kongressen eller business eventet. Förslagen kan innehålla studiebesök till företag, utvalda testbäddar och forskningsanläggningar men även på utflykter, restauranger och andra kulturupplevelser.

Möteskalender

I Malmö arrangeras tusentals möten, events och kongresser varje år. Allt från små affärsmöten till stora medicinska kongresser med flera tusen deltagare. Här kan du se och ladda ner en lista över kommande kongresser och business events, som kommit till vår kännedom.

Funderar du på att arrangera ett möte i Malmö?

Kontakta oss:

aefg

Johan Menso
E-mail: johan.menso@malmo.se
Mobil: +46 (0)709-49 48 54

aefg

Emma Hänninen Alricsson
E-mail: emma.hanninen@malmo.se
Mobil: +46 (0)733-10 97 27

Bild på Gezim Kiseri

Gezim Kiseri
E-mail: gezim.kiseri@malmo.se
Mobil: +46 (0)708 53 02 82

Kontaktinformation och länkar

sv