$left
$middle

Lokaler och mark

Utöver Malmö stads stadsutvecklingswebb och markförsäljning finns flera tjänster för att hitta lediga lokaler i Malmö.

Tjänster för lediga lokaler, kontor, fastigheter m.m.

Hittar du inte vad du söker?

Kommunal mark i Malmö

Malmö stad har en begränsad mängd mark att erbjuda till försäljning eller upplåtelse för såväl nya kontor som industrier och verksamheter. Här kan du läsa mer om lediga ytor och hur du går tillväga för att göra en intresseanmälan.

Stadsutveckling i Malmö

Se hur Malmö växer och förtätas och ta med det i din planering!

Webbplatsen för stadsutveckling presenterar allt som Malmö stad arbetar med kopplat till utbyggnaden och utvecklingen av Malmö. Planerade och pågående projekt, detaljplaner, ledig mark för bostäder och verksamheter, markanvisningar, hållbara och smarta lösningar, klimat och miljö är några viktiga exempel.

sv