Känner du dig inkluderad?

Vi vill veta vad en öppen och inkluderande stad betyder för dig? Och så är vi nyfikna på om du har förslag på hur Malmö kan bli en än mer öppen och inkluderande stad. Dina svar är helt anonyma.

Öppna Malmö är ett samlingsnamn för en rad aktiviteter med ett gemensamt syfte: alla i Malmö ska kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet – och leva i staden som jämlikar. Läs mer på malmo.se/öppnamalmö