Om Öppna Malmö

Världen finns i Malmö. Malmö finns i världen. Här ska alla kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet – och leva i staden som jämlikar. Öppna Malmö är stadens satsning för att lyfta frågor om rasism och inkludering.

Barn och unga i Malmö vittnar om intolerans och hatbrott i vardagen. Ett öppet Malmö ställer krav på att aldrig acceptera rasism och diskriminering.

Malmö ska vara en öppen och inkluderande stad. För att nå dit behöver vi aktivt jobba med de här frågorna och skapa fler möten och samtal mellan oss.

Under de kommande två åren arrangeras ett stort program inom Öppna Malmö med aktiviteter som utbildningar, seminarier, utställningar, filmvisningar och konserter för att lyfta frågor om rasism och inkludering.

Genom att ta del av personliga berättelser och lära av varandras erfarenheter tror vi att vi har större möjligheter att skapa en öppen och inkluderande stad.

Under 2021 arrangerades dessutom två internationella evenemang i Malmö, båda med fokus på jämlikhet och mänskliga rättigheter. Den 13 oktober bjuder regeringen in till Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpandet av antisemitism där ledare och experter från 50 länder ska diskutera åtgärder mot antisemitism. I augusti delade Malmö och Köpenhamn på värdskapet för WorldPride och EuroGames, för att stärka och lyfta hbtqi+-frågor.

Prenumerera på nyhetsbrev om Öppna Malmö


Tidigare nyhetsbrev om Öppna Malmö

#4 2021

#3 2021

#2 2021

#1 2021

Kontakt

Carolin Sjöholm, kommunikatör, stadskontoret, carolin.sjoholm@malmo.se

sv