Om Öppna Malmö

Världen finns i Malmö. Malmö finns i världen. Här ska alla kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet – och leva i staden som jämlikar. Öppna Malmö är stadens satsning för att lyfta frågor om rasism och inkludering.

Barn och unga i Malmö vittnar om intolerans och hatbrott i vardagen. Ett öppet Malmö ställer krav på att aldrig acceptera rasism och diskriminering.

Malmö ska vara en trygg och välkomnande stad. För att nå dit behöver vi aktivt jobba med de här frågorna och ha fler möten och samtal. Under de kommande två åren arrangeras ett stort program inom Öppna Malmö med aktiviteter som utbildningar, seminarier, utställningar, filmvisningar och konserter för att lyfta frågor om diskriminering och rasism. Genom att ta del av personliga berättelser och lära av varandras erfarenheter tror vi att vi har större möjligheter att skapa en öppen och inkluderande stad.

Under 2021 arrangeras dessutom två internationella evenemang i Malmö, båda med fokus på jämlikhet och mänskliga rättigheter. I oktober bjuder regeringen in till Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpandet av antisemitism där ledare och experter från 50 länder ska diskutera åtgärder mot antisemitism. I augusti delar Malmö och Köpenhamn på värdskapet för WorldPride och EuroGames, som stärker och lyfter fram hbtqi+-gemenskapen.

Nyhetsbrev om Öppna Malmö

Prenumerera

#4 2021

#3 2021

#2 2021

#1 2021

Kontakt

Carolin Sjöholm, kommunikatör, stadskontoret, carolin.sjoholm@malmo.se