Elev från Östra Grevie Folkhögskola: Idun Andersson Lindblad

Elev från Östra Grevie Folkhögskola: Idun Andersson Lindblad

Öppna Malmö Vision 2050

Öppna Malmö Vision 2050 är ett initiativ taget av Malmö stad. Det samlar unga i staden för att skapa och visualisera nya visioner om ett framtida Malmö där alla kan bo och leva som jämlikar – fritt från segregation, rasism och diskriminering.

Vi matas dagligen med dystopiska framtidsscenarier och det är svårt att föreställa sig hur vi skulle kunna vända den negativa utvecklingen. Därför är det inte konstigt att många unga ser dystert på framtiden.

Men det går att hitta alternativa lösningar på framtidens utmaningar – om vi tillåter oss att utvidga vår fantasi och börja tänka på nya sätt.

Med kulturen som inspiration och redskap har ett antal visioner om framtidens Malmö arbetats fram av unga i Malmö. Dessa har tolkats konstnärligt av konst- och designelever från Östra Grevie Folkhögskola och slutresultatet i form av en utställning kommer att synas runt om i staden.

Tillsammans är vi Öppna Malmö.

Vision 2050 ”Hur skapar vi
ett Malmö för alla?”

Visionen är framtagen under en intensiv workshophelg under hösten 2022 av 25 ungdomar mellan 18-25 år från hela Malmö. Ungdomarna har olika bakgrund men ett gemensamt intresse: att skapa en ljus framtid för Malmö. Utifrån visionen har elever på Östra Grevie Folkhögskolas förberedande konstutbildningar helt fritt fått skapa egna bilder.

Malmö är fritt från våld

I ett jämlikt Malmö där alla behandlas och uppfattar sig som lika värda – och där alla har samma möjligheter och rättigheter – har våld ingen mening. Gängvåldet försvinner, liksom våld i hemmet, läktarvåldet och polisvåldet.

Elever från Östra Grevie Folkhögskola:
Bild 1 - Anna Jantoft
Bild 2 - Samuel Erlandsson
Bild 3 - Malva Brandt, Elvira Staaf, Emma Wästfelt
Bild 4 - Idun Andersson Lindblad - svartvit
Bild 5 - Idun Andersson Lindblad - färg

Kultur är en självklar del av staden

Kulturen är tillgänglig för alla och skapas av alla. Kultur – i dess bredaste bemärkelse – är en självklar aspekt i alla politiska beslut och bidrar till alla människors psykiska och fysiska välmående.

Elever från Östra Grevie Folkhögskola:
Bild 1 - Claudia Backholm
Bild 2 - Ninna Rydahl
Bild 3 - Samuel Erlandsson

Alla är med och fattar beslut

Malmö är en direktdemokrati där alla röster är lika starka och alla har möjlighet att påverka både stora och små frågor. I varje stadsdel finns öppna gemenskapshus för allt från kreativa aktiviteter, kurser, fester och matlag till utlåning av redskap, verktyg och fordon.

Elever från Östra Grevie Folkhögskola:
Bild 1 och 2 - Nora Zolotov
Bild 3 - Emma Wästfelt

Malmö är klimatpositivt

Grön arkitektur, hållbar produktion, cirkulär ekonomi, energiåtervinning, vertikala trädgårdar och centrala grönområden med stor biologisk mångfald är initiativ som gör Malmö till världens första klimatpositiva stad 2050: hela planeten mår bra av att Malmö finns! Staden är ett föredöme och en inspiration för andra städer världen över.

Elever från Östra Grevie Folkhögskola:
Bild 1 - Claudia Backholm
Bild 2 - Emma Wästfelt
Bild 3 - Samuel Erlandsson
Bild 4 - Elvira Staaf

Alla barn känner framtidstro

Robotar och AI har ersatt människor som arbetskraft och vi har infört medborgarlön. Alla människor är fria att ägna dagarna åt det de faktiskt vill göra. Staden är bilfri och ytorna används till lek och skapande i alla former. Sjukvård, tandvård och kollektivtrafik är gratis. Skolorna gör succéresultat år efter år genom kreativt, individanpassat lärande. Kunskap är fri och jämlik och alla barn kan känna framtidstro.

Elever från Östra Grevie Folkhögskola:
Bild 1 - Anna Jantoft
Bild 2 - Claudia Backholm
Bild 3 - Malva Brandt
Bild 4 - Samuel Erlandsson
Bild 5 - Ninna Rydahl
Bild 6 - Idun Andersson Lindblad

Samarbeten

Projektledare Karin Karlsson, Öppna Malmö 
Producent / curator Nina Warnolf, Öppna Malmö
Processledare Henrik Johansson, Emerging Earth
Copy David Birde, Birde & Frankel 
Sociala medier Roba Kadhem, Malmö stad
Filmare Caroline Romanowski
Visualiseringar Östra Grevie Folkhögskola
Samarbetspart Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet
Workshopsdeltagare Bastian Anvelid Uller, Moheb Atai, Claudia Backholm, Malva Brandt, Alma Dzafic Ferhatovic, Samuel Erlandsson, Elis Hodzic, Anna Jantoft, Hassan Karam, Mira Kelber, Idun Andersson Lindblad, Alexander Lindell, Timbe Liveröd, Maya Mbog Rosén, Selma Modéer Wiking, Ninna Rydahl, Riley Schultz, Elvira Staaf, Love Ström, Hawraman Tawfiq Jaffar, Emma Wästfelt, Nora Zolotov

Kalendarium

22 november 2022 – 31 mars 2023, Malmö Live Konserthus, Kubenfoajén
28 november 2022 – 4 januari 2023, Stadshuset
28 november 2022 – 10 januari 2023, Malmö Stadsbibliotek
28 november 2022 – 4 december 2023, Clearchanel, Eurosize
28 november 2022 – tillsvidare, Clearchanel, Busskurer
29 november 2022 – 27 januari 2023, STUDIO
30 november 2022 – 30 januari 2023, Malmö universitet, Niagara
30 november 2022 – 30 januari 2023, Malmö universitet, Orkanen
19 december 2022 – 30 januari 2023, St Johannesplan
30 januari 2023 – tillsvidare, Varvsstaden
31 mars 2023 – tillsvidare, Malmö Live Konserthus, entréplan

Kontaktinformation och länkar

sv