Hallå där Katrin, vad händer efter HH-utredningen?

"Danmark och Sverige behöver tillsätta en gemensam utredning om en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn. En Öresundsmetro kan avlasta Öresundsbron på spårburen pendling och skapa plats för mer godståg och fjärrtåg som väntas öka när Fehmarn Bält-tunneln står klar 2029."

Vad överraskade dig med HH-utredningen?
- Jag tyckte inte att det var något som direkt överraskade, jag tror att många som har följt arbetet och debatten förstod att denna strategiska analys skulle ge en övergripande bild av förutsättningarna. Däremot var det viktigt att den fastslog att kapaciteten för godståg inte kommer att stärkas.

Vad säger du om reaktionerna på HH-utredningen i Danmark?
- Jag har sett blandade reaktioner, som det ju brukar vara när det kommer till stora infrastrukturprojekt. Det är många intressen och perspektiv som ska belysas.

Vad ser du för nästa steg i Danmark i utredning av en Öresundsmetro?
- Danmark och Sverige behöver tillsätta en gemensam utredning om en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn. En Öresundsmetro kan avlasta Öresundsbron på spårburen pendling och skapa plats för mer godståg och fjärrtåg som väntas öka när Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland står klar 2029.

I Danmark kommenterade de hur trafiken från Helsingborg ska kunna tas om hand och utvecklas där.
Är det problem med anslutningar i Danmark för metron också?

- Nej, Öresundsmetron är en kostnadseffektiv lösning som dockar rakt in i Köpenhamns befintliga tunnelbanesystem.

Vad säger du om reaktionerna på HH-utredningen här i Sverige?
- Jag tycker att utredningen har varit viktig i att skapa en gemensam förståelse för vad HH kan leverera och vilka nyttor den ger, men också i att tydliggöra att den inte kan leverera på gods och långväga persontrafik.

Vad tror du svenska regeringen drar för slutsatser av HH- utredningen?
- Att HH-utredningen ger samhällsnytta eftersom den knyter samman nordvästra Skåne med Själland och Köpenhamnsområdet och förkortar restider. Därför fyller den en viktig funktion. Men jag tror att regeringen, precis som många andra också ser att man behöver stärka kapaciteten för fler godståg och fjärrtåg. Det handlar både om att bidra till nödvändig omställning i transportsektorn och skapa långsiktig stabilitet för industrin och exportnäringen i Sverige.

Vad tycker du de ska dra för slutsatser?
- Att man, parallellt med att titta vidare på HH också behöver tillsätta en dansk-svensk utredning om en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn.

Thomas Eneroth sa i helgen att han vill kickstarta ekonomin med att rusta upp järnvägen och utveckla stambanorna. Inget om HH eller Öresundsförbindelser. Hur tolkar du det?
- Ett positivt uttalande. Öresundsförbindelser tar lite längre tid att planera och bygga, medan behoven att sätta igång det vidare arbetet med att utveckla stambanorna behöver ske omgående. Det är också en förutsättning för att industrin ska gynnas av en Öresundsmetro. Vi behöver se på infrastrukturen utifrån ett helhetsperspektiv.

Vad är nästa steg, tror du, i den politiska diskussionen om nya Öresundsförbindelser?
- Jag tror att man både behöver ha in resonemang om regionala nyttor och nationella nyttor. I det senare blir godskapaciteten och hur vi får till den gröna omställningen otroligt viktiga för att vi ska klara av Sveriges klimatåtaganden och samtidigt framtidssäkra svensk tillväxt och konkurrenskraft. På det sättet är Öresundsmetron en smart, grön och kostnadseffektiv lösning eftersom den dockar rakt in i Köpenhamns befintliga metrosystem och fungerar som Öresundsbrons tredje våning för tågpendlare.