Klimatförbättrad betong - går det att få fram?

För att bygga Öresundsmetron kommer det att krävas stora mängder betong. Cirka 70 procent av den totala klimatpåverkan en ny tunnelbana orsakar sker under anläggningsfasen. Av denna klimatpåverkan beräknas i sin tur 80 procent komma från att producera den betong och det stål som används, visar en analys från danska Metroselskabet.

Karin Comstedt Webb

Karin Comstedt Webb.

– Jag är övertygad om att det går att bygga Öresundsmetron på ett klimatanpassat sätt, bara den politiska viljan finns och att det skapas långsiktiga förutsättningar för att vi och andra aktörer i branschen ska kunna fortsätta göra omfattande investeringar i klimatomställningen, säger Karin Comstedt Webb, chef för hållbarhet och samhällskontakter på Cementa och för HeidelbergCement norra Europa.

Branschens målsättning är att betongproduktionen ska bli helt klimatneutral till år 2045. Men för att lyckas krävs en omfattande produktutveckling och att många aktörer samverkar.

– Vi arbetar på en rad områden på både kort och lång sikt med processoptimering, teknikutveckling och med att etablera samarbete med andra aktörer för att kunna genomföra avgörande teknikskiften i cementtillverkningen kring exempelvis avskiljning och lagring av koldioxid, så kallad CCS, säger Karin Comstedt Webb.

En stor utmaning är att minska och ta hand om växthusgasutsläppen vid tillverkning av cement, som är en viktig komponent i betong. Det finns flera nya betongprodukter som bygger på att man minskar andelen cement till förmån för andra bindemedel – så mycket det går utan att tumma på slutproduktens hållfasthet och kvalitet. Kalkstensbaserade bindemedel såsom cement är dock svårt att ersätta helt och hållet, de kommer även framöver att spela en viktig roll i betongen. Därför är det helhetseffekten som är viktig.

Alla produkterna lämpar sig inte för att bygga en tunnelbana under Öresund, där förstås särskilda krav måste ställas.

– Det sker en snabb produktutveckling både av cement- och betong som strävar efter att minimera klimatpåverkan. Vår ambition är att kunna driftsätta världens första klimatneutrala cementfabrik i gotländska Slite år 2030, berättar Karin Comstedt Webb.

Här hittar du Metroselskabets analys: Embracing Innovation for a more Sustainable Metro>>