Car Johan Sonesson. Foto: Foto: Erik Berg.

Region Skånes ordförande: En Öresundsmetro vore bra för hela Sverige

Regionstyrelsens ordförande i Skåne, Carl Johan Sonesson (M), har nyligen gått in i Öresundsmetro Executive, det dansk-svenska forumet som arbetar för förverkligandet av en Öresundsmetro.

Han betonar att en Öresundsmetro vore bra för hela Skåne, och förlängningen för hela Sverige.

– Det starkaste argumentet för metron är arbetsmarknaden. Med en tätare turtrafik, där man i princip inte behöver fundera över när nästa tåg går, blir det lättare att ta ett jobb på andra sidan sundet. Vi får en ökad integration som kommer leda till ökad sysselsättning, förklarar Carl Johan Sonesson.

Malmö har idag en ung befolkning och jämförelsevis hög arbetslöshet.
– Om fler unga Malmöbor kan få jobb i Danmark skulle det bidra till ekonomisk tillväxt och ökad skattekraft i hela regionen. Det är en investering som kommer att kosta, men vi får igen den, om vi får fler människor i arbete, säger han.

Mer utrymme för godståg
Ett annat argument som han ser är avlastningseffekten.
– Med en metro kommer Öresundsbron att avlastas på persontrafik, vilket gör att det blir mer utrymme för godståg. Färre transporter behöver ske via lastbil.

– Jag tror inte att metron löser hela det ökade godstågsbehovet, men den kommer att bidra starkt, säger Carl Johan Sonesson.

Region Skånes linje är att det behövs både en HH-förbindelse och en Öresundsmetro.

– HH och metron är ett gemensamt system, den ena klarar sig inte utan den andra.Vi vill ha HH för att koppla ihop Västsverige med Köpenhamn. Dessutom skulle en bilförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kunna tjäna pengar åt staten, som sedan kan användas för att finansiera driften av metron, säger Carl Johan Sonesson.

Även överskottet från Öresundsbron tycker att han i framtiden bör kunna användas som finansieringskälla för Öresundsmetron.

”Caset för en metro är starkt”
Carl Johan Sonesson bedömer att förutsättningarna för att förverkliga en Öresundsmetro är goda.
– I min tidigare roll som ordförande i Greater Copenhagen träffade jag företrädare för aktörer som Dansk Ehverv, danska LO och Dansk Industri. Mitt intryck är att det på den danska sidan finns en ganska stark uppbackning för en metro, säger han.

Men trots att ”caset för en metro är starkt” tror han ändå att det kommer att krävas en hel del lobbyarbete för att få igenom beslutet.

– Finansieringsfrågan är inte lika lätt för en metro som till exempel en biltunnel mellan Helsingborg och Helsingör, eftersom en sådan tunnel kan finansieras med brukaravgifter från bilisterna.

– Den stora utmaningen är att få regeringarna i båda länderna att förstå att en metro skulle generera högre ekonomisk tillväxt. Att det vore en god investering inte bara för Malmö och Köpenhamn, utan för hela Sverige och hela Danmark, avslutar Carl Johan Sonesson.