Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Malmös KSO: ”Jag är nöjd med beskedet”

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, är nöjd med beskedet att Tomas Eneroth och hans danska motsvarighet båda vill utreda frågan om fler fasta Öresundsförbindelser, vilket bland annat omfattar att utreda en Öresundsmetro.

– Jag brukar säga att Fehmarn Bält-tunneln är en av de viktigaste infrastrukturinvesteringarna när det gäller att stimulera svensk tillväxt och klimatomställning, säger hon.

Men för att Sverige fullt ut ska kunna dra nytta av Fehmarn Bält krävs det enligt Katrin Stjernfeldt Jammeh minst tre ytterligare åtgärder:

– För det första krävs är att vi investerar i Öresundsbrons landanslutningar och därmed maximerar nyttan av den befintliga fasta Öresundsförbindelsen. Och för det andra krävs att vi skyndsamt bygger ut Södra stambanan så att godståg och fjärrtåg till och från kontinenten snabbt kan ta sig genom Sverige, tillägger hon.

– För det tredje är det nödvändigt att ta höjd för att Öresundsbron i framtiden kommer att behöva avlastas från pendlar- och kollektivtrafik så att det i stället blir mer plats för annan tågtrafik, framhåller Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Förstora med ”ett helt Stockholm”
I hennes framtidsplaner för Malmö ingår att knyta ihop Öresundsregionen ytterligare.

– En Öresundsmetro kan förstora arbetsmarknadsregionen med ett helt Stockholm. Genom förkortade restider kan upp till en miljon fler människor ta sig till andra sidan sundet inom en timmes restid, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Därför tror hon att Öresundsmetron är den lösning som har potential att vinna stöd på den danska sidan.

– Jag upplever att Öresundsmetron har ett stöd på dansk sida via det danska näringslivet som ser att arbetskraftsreserven på den skånska sidan är en tillgång för hela huvudstadsregionen. Och det krävs ett danskt intresse för att en ny fast Öresundsförbindelse ska förverkligas, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Metron är ett starkt case
Utvidgningen av arbetsmarknaden och mottagligheten på den danska sidan är två argument som talar för en Öresundsmetro. Till detta ska läggas att metron kan avlasta bron från pendlare och därmed skapa mer utrymme för godståg och långväga persontåg, anser Katrin Stjernfeldt Jammeh

– Öresundsmetron kan ses som en tredje våning på den befintliga Öresundsbron, som byggs för att möjliggöra fler gröna resor tvärs Öresund och för att bidra till en stark utveckling av arbetsmarknaden i hela regionen, förklarar hon.

Allt detta sammantaget gör att Katrin Stjernfeldt Jammeh bedömer att Öresundsmetron är ett ”starkt case” när olika förslag till fasta förbindelser jämförs.