Linus Eriksson vd för Öresundsbron. Foto: Lars Dareberg

Trafiken över Öresund fortsätter att öka

Efter nedgången under pandemiåren börjar nu resandet över Öresundsbron nå tillbaka till tidigare nivåer. Under andra kvartalet i år gjordes i snitt 96 200 personresor dagligen över Öresund med bil, tåg eller färja. Det är en ökning med 136 procent jämfört med samma period 2021.

I och med de nya siffrorna från Øresundsindex ligger nu personresor över sundet endast åtta procent lägre än vad de gjorde under samma period 2019. Att persontrafiken ökat så kraftigt under den senaste tiden beror främst på att fritidsresenärerna kommit tillbaka.

– Danska fritidsresenärer har rest över bron sedan tidigare men det som har hänt senaste månaderna är framförallt att tyska och svenska fritidsresenärer har kommit tillbaka, säger Linus Eriksson, vd på Öresundsbron.

Pendlingen över bron ökar också, under andra kvartalet 2022 gjordes 15 200 pendlaresor per dag. En ökning med 53 procent jämfört med samma kvartal förra året. Tågresandet över bron är det som ökar mest under det andra kvartalet – det ligger även över nivån från 2019.

– Tåg är ett hållbart och smidigt alternativ för många som pendlar till arbete i regionens stadskärnor. Sommarens många trafikrekord för såväl färje- som brotrafiken visar att vi tillsammans närmar oss nya höjder för resandet och utbytet över sundet, säger Linus Eriksson.

Nya rekord för godstrafiken
Godstrafiken över sundet ökade med elva procent jämfört med samma kvartal 2021 och når därmed en ny rekordnivå sedan Øresundsinstituttet började med mätningarna 2015. Trots rekordnoteringarna på bron finns det plats för mer gods. Enligt kapacitetsstudier som Öresundsbron har gjort klarar bron av dubbelt så mycket vägtrafik och det finns det även plats för fler godståg, däremot finns det kapacitetsproblem i anslutning till bron.

– När det gäller järnvägen så är flaskhalsarna inte på själva bron utan på land på båda sidor sundet. Det finns begränsningar på kontinentalbanan och citytunneln i Malmö och på danska sidan på Kastrup station och de anslutande spåren där.

– Så det går inte att köra så mycket mer tåg med nuvarande landanslutningar, men byggs de ut så skulle bron klara av godsutvecklingen på järnväg åtminstone fram till 2050 enligt nuvarande trafikprognoser. Men det hänger på att man investerar på land på bägge sidor, säger Linus Eriksson, vd för Öresundsbron.

sv
sv