Historiska översiktsplaner

Malmö har en lång tradition av översiktlig planering. Samtliga planer på denna sida är inaktuella och gäller inte längre. Dessa dokument är därför främst till för att kunna göra en historisk tillbakablick.

Se länkar i högerspalten för historiska översiktsplaner (som tidigare hette generalplaner).

För en sammanfattning, se skriften Malmös general- och översiktsplaner 1950-2000. I den finns femtio års översiktsplanering i Malmö sammanställd. 

Senast ändrad: 2020-02-12 15:13