Generalplan för Malmö 1956

Arbetet med Generalplan för Malmö 1956 (GP1956) inleddes redan på 1940-talet men slutfördes först 1959. Bland annat var det frågan om inkorporering av grannkommuner som gjorde att planeringstiden blev över 10 år.

Malmös befolkningsutveckling var kraftig under efterkrigstiden och det medförde behov av stor utbyggnad av bostäder, näringsliv, service och infrastruktur. En generalplan sågs därför som nödvändig. GP1956 blickade mot år 1970.

Se plandokument och markanvändningskarta:

Senast ändrad: 2020-02-12 15:13