Generalplan för Malmö 1966

Arbetet med Generalplan för Malmö 1966 (GP1966) begränsades till en revidering av Generalplan för Malmö 1956. Arbetet med GP1966 slutfördes 1969.

Behovet av att revidera tidigare generalplan grundades i kraftig expansion av näringslivet och en stor inflyttning som drev på ett ökat bostadsbyggande. En annan viktig fråga var bilismens utveckling.

Se plandokument och markanvändningskarta:

Senast ändrad: 2020-02-12 15:14