Generalplan för Malmö 1980

Arbetet med Generaplan för Malmö 1980 (GP1980) pågick under större delen av 1970-talet. GP1980 färdigställdes 1980.

Några viktiga förutsättningar för GP1980 var att Bunkeflo och Oxie kommuner hade slagits samman med Malmö. Planen hade ocksåa tt ta hänsyn till att Malmös befolkning minskade samt att sysselsättningen minskade i den för staden så viktiga tillverkningsindustrin.

Se plandokument och markanvändningskarta:

Senast ändrad: 2020-02-12 15:14