Generalplan för Malmö 1990

Generalplan för Malmö 1990 (GP1990) antogs 1990, och byggde på 1987 års plan- och bygglag.

Viktiga förutsättningar för GP1990 var näringslivets minskade nyttjande av hamnområden, vilket gav möjligheter att utnyttja kustlägen för att förnya staden. Frågan om Öresundsbron, som hade diskuterats av och till sedan slutet av 1800-talet, blev aktuell igen och planen tog hänsyn till detta.

Se plandokument och markanvändningskarta:

Senast ändrad: 2020-02-12 15:14