Malmö 2005 — Aktualisering

Genom aktualiseringen Malmö 2005 reviderades och kompletterades ÖP2000.

De frågor som sattes i särskilt fokus i Malmö 2005 var bl.a. social hållbarhet, Malmös roll i regionen samt att driva Malmös utveckling genom en fokus på innerstaden och dess kvalitéer. Nya planer för Hyllie, Oxie och Fortuna-Hemgården arbetades in i översiktsplanen.

Se plandokument:

Senast ändrad: 2020-02-12 15:14