Översiktsplan för Malmö 2014

Översiktsplan för Malmö 2014 (ÖP2014) antogs i maj 2014 av kommunfullmäktige.

I ÖP2014 lanserades bland annat de tre prioriterade inriktningarna:

  • Nära, tät, grön och funktionsblandad stad
  • Staden som kulturell och demokratisk arena
  • Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning

Se plandokument och markanvändningskarta:

Senast ändrad: 2020-02-12 15:14