Fördjupningar av och tillägg till översiktsplanen

En översiktsplan ska utformas så att den ger tydlig vägledning och information till kommuninvånare, myndigheter och företag.

I områden med mer komplicerade förhållanden, där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj, kan en geogragisk fördjupning av översiktsplanen göras.

Frågor av allmänt intresse, som inte tagits upp eller inte behandlats tillräckligt i gällande översiktsplan, kan tas upp i ett tillägg till översiktsplanen. Sådana tillägg gäller hela kommunen och innebär att kommunen gör avvägningar mellan olika allmänna intressen.

Senast ändrad: 2019-10-30 14:36