Bostäder och skola

Munkhättegatan, Lindängen

Längs med Munkhättegatan kommer det byggas fler bostäder.

Den nya detaljplanen för Lindängen centrum (Dp 5404) gör det möjligt att bygga nya bostäder på tre olika platser. 200-300 nya bostäder kan enligt den nya detaljplanen byggas i Lindängen. Det finns möjlighet till centrumverksamhet i varje nytt bostadskvarter.

Bostäder intill Lindängeskolan

Söder om Munkhättegatan och norr om Lindängeskolan, på fastigheten Allsången 2, kan två nya bostadshus med 5 våningar byggas. De planerade bostäderna ger en större trygghet för den som vistas på gatan och insyn mot skolgården när skolan är stängd.

På fastigheten Lindängen 2, väster om Lindängeskolan och nordost om Fosie kommungård, finns idag en parkering. Här planeras det för ytterligare tre bostadshus med 4 våningar vardera.

MKB har tecknat tomträttsavtal med Malmö stad och kommer bygga flerbostadshus på dessa två platser, totalt drygt 120 hyresrättslägenheter. Byggstarten är planerad till slutet av 2018.

Ny bebyggelse planeras på gamla Högaholmsskolans mark

När den nya Högaholmsskolan är byggd ska den gamla skolan rivas och bostäder byggas på samma plats, 4 till 5 våningar höga och med möjlighet till ytterligare ett våningsplan mot norr och söder. Kvarteret kan innehålla olika slags bostäder, exempelvis en blandning av radhus och lägenheter. I bottenvåningen kan en centrumfunktion bli aktuell för att aktivera torgytan söder om kvarteret. Läs mer om nya Högaholmsskolan.

Det är inte bestämt vilken typ av bebyggelse det kommer bli på platsen eller när byggandet kommer igång, men detta kan ske tidigast 2021. Här finns möjlighet att bygga cirka 200 nya bostäder. MKB har fått en markreservation för detta kvarter.

Senast ändrad: 2019-06-05 16:37