$left
$middle

5824

Dp 5824, Bordsvisan 1 m.fl.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-11-22 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Bordsvisan 1 m.fl. i Lindängen.

Planuppdrag

sv