Högaholmsskolan

Nya Högaholmsskolan. Visualisering: Chroma Arkitekter

Nya Högaholmsskolan, Lindängen. Visualisering: Chroma Arkitekter

För att ge plats åt en ny skola för 630 elever i årskurs F-6 rivs Lindgården. Nya Högaholmsskolan rymmer klassrum och andra undervisningslokaler, ett skolbibliotek , en gymnastiksal och en matsal som kan användas som samlingslokal kvällstid.

Lindgården rivs för att ge plats åt den nya Högaholmsskolan, som enligt detaljplanen ska ligga närmare torget i Lindängen centrum än den gamla skolan. Adressen blir Lindängsplan 4.

Senast ändrad: 2018-10-17 10:17