Planprocessen

Kommunfullmäktige har antagit en detaljplan för Lindängen centrum, Dp 5404. Den innehåller planer för ett varierat utbud av bostäder, fler skolplatser, vardagsservice, arbetsplatser och mötesplatser. Målet är ökad trygghet och att Lindängen centrum ska bli mer välkomnande och attraktivt för både boende och besökare. Målen för förändringen kommer ur dialog och samtal med boende i området.

Efter granskning våren 2016 har detaljplaneområdet delats i två delar. Den största av de två delarna omfattar nya Högaholmsskolan, det bostadskvarter som på sikt ska ersätta gamla Högaholmsskolan, samt hela planområdet söder om Munkhättegatan.

Dp 5404 Lindängen illustration.

Kommenterad illustration av detaljplan 5404 för Lindängen centrum. Klicka på bilden, så blir den större.

Alla synpunkter som kommit in under granskningen finns samlade och besvarade i ett utlåtande. Det fanns även möjlighet att lämna in förslag på namn till det nya torget och nya stråket mellan torget och Lindängsparken. Stadsbyggnadsnämnden bestämmer namnen på gator och torg i Malmö. Förslagen som kom in under granskningen visar vad några av Lindängenborna tycker att torget och stråket kan heta, och ger nämnden inspiration inför beslut.

Senast ändrad: 2019-06-05 16:38