Alla aktörer i Framtidens hus

Här har vi listat alla som är verksamma på plats i Framtidens hus.

Röda Korset

Cykelskola för vuxna. Om du vill lära dig cykla eller bli frivilligledare, kontakta cykelskolan här: cykelskolan.lindangen@redcross.se

Textilverkstad. Varje måndag och torsdag under höst- och vårterminen kl 11-15. Om du vill veta mer eller delta, kom till oss eller kontakta Margareta Åkesson: margareta@akesson.us

För frågor om Röda Korsets verksamhet i Lindängen, kontakta Emelie Helin, emelie.helin@redcross.se.

Rädda Barnen

Vill du veta mer om Rädda Barnens verksamhet i Framtidens hus och på Lindängen, kontakta Sara Svensson, sara.svensson@rb.se.

Folkuniversitetet

Studiecirklar kopplade till Framtidens hus olika aktivitetsgrupper. Kontakt: Maria Lindvall, maria.lindvall@folkuniversitetet.se

Allaktivitetshus Lindängen

Har många aktiviteter, mest i Lindängeskolans lokaler efter skoltid. Vill du veta mer om vilka grupper som finns eller har en idé om en aktivitet du vill starta kontakta Julia Brandelius, julia.brandelius@malmo.se.

Seniornet

IT-café för seniorer varje torsdag under höst- och vårterminen kl 9.00-12.00. Kontakt: kansli@seniornetmalmo.se.

Första linjen, Region Skåne

Erbjuder familjesamtal på plats i Framtidens hus.

Öppenvårdshuset Gustav

Erbjuder samtal på plats i Framtidens hus. Finns alltid på plats under Öppet hus på torsdagar.

Områdesteamet

Handlägger ärenden om försörjningsstöd för hushåll på Lindängen och är en del av arbetsmarknads- och socialtjänstförvaltningen i Malmö stad.

Arbetsmarknadsavdelningen

Är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad. Arbetsmarknadssekreterare finns på plats under öppet hus på torsdagar och arbetar för individuella lösningar för att komma i arbete eller studier.

Jämlik hälsa

Ett Vinnova-projekt som samlar en rad aktörer från offentlig och ideell sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle för att utforska nya tjänster och produkter som främjar folkhälsa. Projektledare: Margareta Rämgård, margareta.ramgard@mah.se

Senast ändrad: 2019-08-06 13:08