Om Lindängen

Lindängen Centrum 1974, Almlundavägen mot väster, kvarteret Motetten. Foto: Gösta Brynhagen, Malmö Museer.

Lindängen Centrum 1974, Almlundavägen mot väster, kvarteret Motetten. Foto: Gösta Brynhagen, Malmö Museer.

Lindängen etablerades som bostadsområde under slutet av sextiotalet och början av sjuttiotalet, då som en del av miljonprogrammet. Senare har bebyggelse tillkommit i form av radhus i söder och nyligen också nya flervånings bostadhus i centrum. Lindängen har idag cirka 7 000 invånare.

Bostäderna i Lindängen består av hyresrätter, bostadsrätter och friköpta radhus. Hyresdelen ägs av fastighetsbolagen Willhem, Trianon och Stena. Centrumfastigheten, med handel och service, ägs av Bordsvisan 1 AB.

Centrum, närservice och grönområden

I Lindängen centrum finns bibliotek, livsmedelsaffärer, restauranger och annan service. I området finns ett flertal förskolor och två grundskolor, Högaholmsskolan (åk F-6) och Lindängeskolan (åk F-9). Bostadsbebyggelsen i Lindängen är koncentrerad kring centrum och längs Munkhättegatan, medan det i andra delar av området finns mycket grönområden och parkmark. I den stora parken norrut mot Inre Ringvägen finns Lindängsbadet, Amfiteatern och Blå Lekan med utegym - alla populära platser som lockar många besökare främst sommartid. I söder håller Malmö stad på att utveckla ett nytt stort parkområde, Lindängelund. Här finns också besöksmålet Katrinetorp.

En ung befolkning

Lindängens befolkning ökar och andelen av de boende som flyttar från området är relativt liten. Befolkningen är ung med många barnfamiljer. Det gör också att behovet av nybyggnation av bostäder är stort. Även centrummiljön upplevs av många som nergången och otrygg. Det finns ett stort engagemang hos de boende för att öka attraktiviteten och trivseln i Lindängen, ett engagemang som dock inte matchas av den nuvarande fysiska miljön.

Lindängen förnyas

Under de senaste åren har ett stort planeringsarbete kring förnyelse av framför allt centrat genomförts. Malmö stads olika förvaltningar, fastighetsägare, idéburen sektor och många boende har varit involverade i processen, som under de närmaste åren bland annat kommer att resultera i fler bostäder, byggandet av en ny Högaholmsskola och etablering av ett allmänt torg.

Senast ändrad: 2017-10-30 11:18