Rosengård

Rosengård är en stadsdel i stadsområdet Öster i Malmö. Området byggdes som en del av det så kallade miljonprogrammet mellan 1967 och 1972. Platsen där bostadsområdet Rosengård är belägen var fram till 1960-talet ett jordbruksområde och namnet kommer från en lantegendom, Rosengårds herrgård som byggdes 1817.

Culture Casbah

Culture Casbah är ett stadsutvecklingsprojekt i Malmö som omfattar stråket mellan Station Rosengård och Rosengård Centrum. I december 2019 gav stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanen för området med syfte att förstärka och bebygga Törnrosen och Örtagården.

Målsättningen med Culture Casbah är att ge förutsättningar till Törnrosen och Örtagården att vara en levande, urban och grön stadsdel i Malmö. Planen är att bygga uppemot 350 bostäder samt nya verksamhetsytor för förskolor, samhällsservice, idrott- och kulturverksamhet samt handel och kontorslokaler.

Planområdets stationsnära läge nära Rosengård station och MalmöExpressen linje 5 innebär goda möjligheter till arbetspendling på ett hållbart sätt.

Senast ändrad: 2020-03-18 10:28