Bo01

Attraktiv stadsmiljö, foto: Martin Lindeborg

Attraktiv stadsmiljö, foto: Martin Lindeborg

Förebild för hållbar stadsutveckling

Bo01 är idag en populär, attraktiv stadsdel i Malmö och ett välkänt internationellt ledande exempel på hållbar stadsutveckling. Hållbarhetssatsningarna i Bo01 har fått ett flertal utmärkelser och lockar studiebesök från hela världen. Satsningarna i Bo01 har också haft stor betydelse för det lokala arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling i Malmö.

Utbyggnaden av Västra Hamnen inleddes med den europeiska bomässan Bo01 sommaren 2001. Sista etappen var passivhusen inom kvarteret Salongen som stod klara sommaren 2011. Området har 1 425 bostäder och innehåller dessutom kontor, verksamheter och parkeringshus.

Bo01 har på många sätt satt standarden för utbyggnaden av hela Västra Hamnen. Den stora framgången med lokalt producerad förnybar energi och arkitektonisk mångfald, har gjort området till en förebild för andra stadsutvecklingsprojekt i Sverige och i andra delar av världen.

Varierad arkitektur, foto: Bojana Lukac

Varierad arkitektur, foto: Bojana Lukac

Attraktiv stadsmiljö

En del av framgångskonceptet i Bo01 är den spännande stadsstrukturen och varierade arkitekturen. Viktiga aspekter är den mänskliga skalan, de krökta gångfartsgatorna, sekvenser av rum i växlande storlek, inre vindskyddade gränder och omsorgsfullt utformade stadsrum.

Turning Torso

Den 190 meter höga byggnaden Turning Torso är ritad av arkitekten Santiago Calatrava. Byggnaden stod färdig 2005 och ägs av HSB. De 54 våningarna innehåller kontor, bostäder och möteslokaler i de två översta våningarna.

European Village, foto: Bojana Lukac

European Village, foto: Bojana Lukac

European Village

Längst i norr i Bo01-området, intill kanalen, ligger European Village. Här visar nio europeiska länder sin arkitektur, teknik, byggmaterial och traditioner. Husen är karaktäristiska för hemlandet, men är anpassade till Malmös klimat och byggförutsättningar.

Vill du veta mer?


Samlade skrifter
Här har vi samlat informationsmaterial om Västra Hamnen och Bo01-området.


Karta över Västra Hamnen

På kartan finns en mängd information om bland annat pågående och antagna detaljplaner, fastigheter, cykelvägar, skolor och förskolor i området.Senast ändrad: 2016-05-26 15:49