Tillgänglighet

Sommarkväll på Pildammsteatern, stor publik.

Foto:

Vi vill att alla ska kunna ta del av vårt program, och arbetar kontinuerligt med att göra våra arrangemang så tillgängliga så möjligt.

I sommar är vi på ett 50-tal spelplatser som alla har olika förutsättningar. Många är i parkmiljö med gräsunderlag medan andra är på ett torg eller kanske på ett hustak. Du hittar mer information om tillgängligheten på sidan vardera sida för våra spelplatser.

Syntolkning

Ett urval av Sommarscens program är syntolkat. Till de syntolkade evenemangen bokar du som behöver syntolkning både plats och syntolkning per telefon, före alla andra. Du får då tillgång till en reserverad sittplats och ledsagning från, och tillbaka till, samlingsplatsen.

Teckentolkning

Ett urval av Sommarscens program är teckentolkade. Notera att några av programpunkterna uppförs flera gånger, även utan teckenspråkstolkning.

Sittplatser och framkomlighet

Om du har funktionsvariationer som gör det svårt för dig att ta dig fram i parken, särskilda behov av en plats nära scenen eller frågor om spelplatsen – hör av dig till oss så försöker vi besvara dina frågor och hjälpa dig på bästa sätt.

På Pildammsteatern är platserna närmast scenen reserverade för personer med rörelsehinder. Ingång från John Ericssons väg 43, bakom scenen.

På Pildammsteatern och på några andra spelplatser finns det bänkar att sitta på men på de allra flesta av våra spelplatser sitter publiken i gräset så ta gärna med en filt eller en egen stol att sitta på vid behov. Se mer information om detta på respektive programpunkt.

Trygghet och Säkerhet

Vår absoluta målsättning är att ingen ska skadas eller känna otrygghet i samband med ett besök på våra arrangemang. Sommarscen arbetar med trygghetsskapande åtgärder främst genom vår egen bemanning på spelplatsen. I vissa fall kommer det också att finnas ordningsvakter på plats, till exempel under sena kvällsföreställningar.

Vid akuta nödsituationer ring 112.

Hemsida

Vår hemsida är kodad så att den går att anpassa med hjälp av de vanligaste tillgänglighetsfunktionerna på mobiltelefon och dator.