Stadsbyggnadsprocessen

Stadsbyggnadsprocessen beskriver hur det går till att utveckla staden från ett större område eller plats till ett färdigt byggprojekt. Du kan vara med och påverka hur det ska bli, genom att bidra med din kunskap och dina synpunkter.

Se filmen och läs om de olika stegen - från att en idé presenteras till utformningen av platsen och det färdiga byggprojektet. Bestämmelserna i stadsbyggnadsprocessen regleras av plan- och bygglagen, PBL.