$left
$middle

Almgården

Under våren 2022 blev det klart med en ny detaljplan som gör det möjligt att tillföra mellan 600 till 650 nya bostäder, varav 37 radhus i Almgården. I området finns även planer för handel och service med bland annat en ny förskola.

​Almgården är ett bostadsområde som byggdes under 1960-talet, där en ny detaljplan nu öppnar upp för utveckling av området med nya bostäder och service.

Den nya detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden i slutet av 2021 och vann laga kraft och började gälla våren 2022. I detaljplanen finns utrymme för en ny centrumdel, kallad ”Centrumpunkten”, med handel och service samt mellan 600 till 650 nya bostäder, varav 37 radhus.

Den största delen av den nya bostadsbebyggelsen placeras utmed Agnesfridsvägen, söder om centrumdelen. Detaljplanen innehåller även en ny centralt placerad förskola med plats för runt 80 barn.

Rundtur i planområdet

Filmsekvensen nedan visar volymer och skalor i planförslaget. Den visar dock inte hur själva bebyggelsen kommer att se ut.

Karta över området

sv