$left
$middle

Klagshamn

Klagshamn är ett område i tillväxt och en attraktiv plats att bo på med sitt läge nära hav och natur. För att området ska kunna växa hållbart tas nu ett helhetsgrepp om Klagshamns kommande utveckling.

Förslaget till nytt planprogram för Klagshamn var ute på samråd 12 maj – 1 augusti 2023. Samrådet är avslutat, och Malmö stad arbetar nu med eventuella ändringar samt samlar alla synpunkter som kommit in i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen och det uppdaterade planprogrammet beräknas tas upp i stadsbyggnadsnämnden för godkännande under hösten/vintern 2023/2024.

Prenumerera på nyhetsutskick om Klagshamn

Registrera dig med din e-postadress via länken för att få all information om samrådet och planprocessen till din inkorg.

Samråd för planprogram för Klagshamn är avslutat

Mellan 12 maj och 1 augusti 2023 var förslaget till ett nytt planprogram för Klagshamn ute på samråd. Nu är samrådet avslutat och du kan inte längre lämna in dina synpunkter om det till Malmö stad. Du kan fortfarande ta del av förslaget.

Se förslaget här

Innehåll

sv