$left
$middle

CTC i Klagshamn

Communities that care arbetar för att stärka barn och unga genom att skapa möjligheter till en meningsfull fritid och bra villkor för framtiden. Tillsammans med boende och verksamheter i området vill vi bygga en känsla av stolthet, tillit och att våga drömma stort.