Nordvästra cementen

Den nordvästra delen av det gamla cementområdet har utvecklats till ett område med stadsbebyggelse som innehåller 800 bostäder, men även service i form av handel, kontor samt förskola för 160 barn och en park.

Nordvästra cementern är uppdelat i två kvarter med sammanlagt 300 bostäder. I ett av kvarteren planeras att göra plats för en förskola för 40 barn. Mitt emellan de två kvarteren ska ett stråk förbinda kajen med Magasinsgatan.

Sista befintliga bebyggelserna på angränsande fastigheterna Cementen 4 och 5 håller på rivas för att ersättas med bostadshus med fyra till sju våningar med centrumlokaler i bottenvåningarna.

Det pågår också ett arbete med att lägga marktegel i olika färger och mönster på Formgatan.

I början av 2021 påbörjas arbetet med en ny lekplats och formparken kommer färdigställas och vara klar under hösten 2021.

Karta över området