$left
$middle

Nordvästra cementen

Den nordvästra delen av det gamla cementområdet har utvecklats till ett område med stadsbebyggelse som innehåller 800 bostäder, men även service i form av handel, kontor samt förskola för 160 barn och en park.

Nordvästra cementen är uppdelat i två kvarter. I ett av kvarteren planeras att göra plats för en förskola för 40 barn. Mittemellan de två kvarteren ska ett stråk förbinda kajen med Magasinsgatan.

Sista befintliga bebyggelserna på angränsande fastigheterna Cementen 4 och 5 håller på rivas för att ersättas med bostadshus med fyra till sju våningar med centrumlokaler i bottenvåningarna.

I området har 4 av 6 etapper av den allmänna platsmarken färdigställts. Detta innefattar lokalgator, en park med lekplats samt stora delar av gångfartsgata belagd med marktegel och utsmyckad med planteringar och träd.

Nytt äldreboende med inflyttning i början av 2023

I området driver Malmö stad nybyggda vård- och omsorgsboendet Sjöstaden, som har de senaste lösningarna för tillgänglighet och modern boendemiljö.

Karta över området

Pågående detaljplaner i området

sv