$left
$middle

Nordvästra cementen

Den nordvästra delen av det gamla cementområdet har utvecklats till ett område med stadsbebyggelse som innehåller 800 bostäder, men även service i form av handel, kontor samt förskola för 160 barn och en park.

Nordvästra cementern är uppdelat i två kvarter med sammanlagt 300 bostäder. I ett av kvarteren planeras att göra plats för en förskola för 40 barn. Mittemellan de två kvarteren ska ett stråk förbinda kajen med Magasinsgatan.

Sista befintliga bebyggelserna på angränsande fastigheterna Cementen 4 och 5 håller på rivas för att ersättas med bostadshus med fyra till sju våningar med centrumlokaler i bottenvåningarna.

I början av 2021 påbörjas arbetet med en ny lekplats och Formparken kommer vara klar under hösten 2021.

Nytt äldreboende med inflyttning hösten 2022

Bild på äldreboendet Sjöstaden

I området kommer Malmö stad att driva äldreboendet Sjöstaden, som rymmer 74 lägenheter fördelade på fyra våningsplan. På varje våning finns stora balkonger och gott om öppna sällskapsytor. Sjöstaden har de senaste lösningarna för tillgänglighet och modern boendemiljö. Boendet ska stå klart för inflyttning hösten 2022.

Karta över området