Lindängen

Miljonprogramområdet Lindängen i södra Malmö ska bli mer välkomnande och attraktivt för boende och besökare. På gång är ny skola, fler bostäder och nya mötesplatser.

År 2021 startar bygget av nya Högaholmsskolan som ska ge plats åt 630 elever i årskurs F-6. Den nya skolan kommer rymma klassrum och andra undervisningslokaler, skolbibliotek, gymnastiksal och matsal som kan användas som samlingslokal kvällstid.

Sommaren år 2022 kommer den första av fyra nya MalmöExpresser-linjer att dra igång i Malmö: MEX Linje 8. Den kommer att gå mellan Lindängen i söder och Västra hamnen i norr och den kommer vara helt elektrifierad.

Innehåll