$left
$middle

Lindängen

I Lindängen i södra Malmö pågår ett arbete med att utveckla stadsdelen att bli mer socialt hållbar. Hösten 2022 startade arbetet med en detaljplan för ny bebyggelse i centrum, där det planeras för nya handels- och verksamhetslokaler, nya bostäder och ett nytt torg.

Detta händer i området

I Lindängen pågår en upprustning med nya bostäder, skola och torg samt kollektivtrafikförbindelser. Detaljplanering pågår också för att göra det möjligt att utveckla Lindängens centrum med nya lokaler för handel och verksamheter, men även nya bostäder och ett nytt torg.

Bakgrund

Stadsdelen Lindängen i södra Malmö byggdes under slutet av 1960- och början av 1970-talet, som en del av det så kallade miljonprogrammet (en miljon nya bostäder byggdes i Sverige under 10 års tid). Sedan dess har radhus tillkommit i de södra delarna av Lindängen och under de senaste åren har även nya flerfamiljshus byggts intill centrum, längs med södra sidan av Munkhättegatan. Idag bor cirka 7 000 personer i Lindängen.

Malmö stad har tillsammans med fastighetsägare, ideella verksamheter och boende i Lindängen drivit ett planeringsarbete kring förnyelse och utveckling av området Lindängen centrum.

Vision

Tillsammans med andra projekt inom Lindängen ska Malmö stad göra det möjligt att utveckla ett socialt hållbart Lindängen centrum, bland annat genom upprustning och förtätning av området. Målet är att skapa större trygghet i området samt ett välkomnande och attraktivt centrum.

Kontaktinformation och länkar

sv