$left
$middle

Lindängen

I Lindängen i södra Malmö pågår ett arbete med att utveckla stadsdelen och göra den mer socialt hållbar. Området Lindängen centrum ska vara välkomnande och attraktivt, både för boende och besökare. Här byggs en ny grundskola, fler bostäder och nya mötesplatser.

Lindängen rustas upp och förtätas, med nya bostäder, skola, lokaler, bibliotek och torg. Målet är ett tryggt, välkomnande och attraktivt centrum.

Bygget av nya Högaholmsskolan, en grundskola med plats för 630 elever i årskurs F-6, pågår. Skolan beräknas vara klar inför hösterminen 2023. I den nya skolan finns utöver klassrum och andra undervisningslokaler även ett skolbibliotek, en gymnastiksal och en matsal som ska kunna användas som samlingslokal kvällstid. Där den gamla skolan idag står finns planer på fler bostäder.

MEX linje 8 är en bussförbindelse med extra stor kapacitet som från och med sommaren 2022 går mellan Lindängen i söder och Västra hamnen i norr. Ombyggnad av gator och hållplatser vid Munkhättegatan sker först senare.

Innehåll