$left
$middle

Rosengård

Nya attraktiva livsmiljöer utan fysiska barriärer mot den omgivande staden och med mer utrymme för gång-, cykel- och kollektivtrafik bidrar till ökad trygghet, tillgänglighet och hälsa i Rosengård.

Innehåll