$left
$middle

Rosengård

Rosengård växer. Stadsdelen ska bli mer sammanlänkad med resten av staden, för att ge möjligheter för människor från olika stadsdelar att mötas i trivsamma och attraktiva livsmiljöer.

Innehåll

sv