$left
$middle

Rosengård

Visionen för Rosengård är att området ska länkas samman med den övriga staden för att skapa möten mellan människor i trivsamma och attraktiva livsmiljöer.

Innehåll