$left
$middle

Spårvägen

Först ut i omvandlingen av Sorgenfri är det tidigare storkvarteret Spårvägen. De nya kvarteren har uppförts innanför de redan befintliga kvarteren och fokus på denna första etapp är bostäder.

Storkvarteret Spårvägen ligger mitt i Sorgenfri och ramas in av Zenithgatan, Celsiusgatan, Industrigatan och Nobelvägen. De nya kvarteren har en blandad bebyggelse med fokus på bostäder, som ger en tät och varierad stadsmiljö.

2017 flyttade de första boenden in i kvarteret och nu när områdets stadsradhus står klara är områdets 900 bostäder helt färdigställda.

En varierad bebyggelse

Sorgenfri lockar ett brett spektra av aktörer, boende och besökare. Variationsrikedom i arkitektur, boende- och upplåtelseformer ger människor med olika intressen och bakgrund möjlighet att bosätta sig i området. Här finns lägenheter, hyresrätter och bostadsrätter, stadsradhus, kompisbostäder, lokaler för verksamheter, förskola, LSS-boende samt flera parker och platser. Området huserar även Konsthögskolans ateljéer i Båghallarna, i det före detta bussgaraget.

Bild på bostadshusen i kvarteret Spårvägen, sett från korsningen Industrigatan/Nobelvägen.

Bostadshusen i kvarteret Spårvägen, sett från korsningen Industrigatan/Nobelvägen.

Gröna mötesplatser mellan husen

Inom gamla storkvarteret Spårvägen anläggs flera mindre parker och attraktiva utomhusmiljöer. 2022 invigdes Garageplan och Spårvägstorget. Under 2023 kommer områdets resterande allmänna ytor byggas ut. Det omfattar Bussparken, Spiggans plats samt alla gator. Inom Bussparken kommer även en lekplats att anläggas.

Bild på parken Garageplan i höstskrud

Garageplan och dess växtlighet under hösten

Funktioner för en hållbar livsstil

Mellan husen finns områdets egen återvinningscentral - ReTuren, som även innefattar en byteshörna. Här kan de boende sortera mindre grovavfall. Sådant som är fint skick, som en stol eller ett par skridskor kan ställas i en särskild byteshörna, så att de kan hitta nya ägare.

Det klimatsmarta boendet innebär också att alla bostäder har utrustats med avfallskvarnar i diskbänkarna som kan mala ner matavfallet och samla det i underjordiska tankar. Matavfallet omvandlas därefter det till energirik biogas till bussar och bilar samt till biogödsel.

Flera av husen i Spårvägen har både bilpool och cykelpool och gemensamma lokaler.

Båghallarna

Båghallarna med sina karakteristiskt välvda tak var tidigare bussgarage. Nu är dessa omsorgsfullt renoverade och inhyser Malmö konsthögskola som flyttade in under hösten 2018. Förutom verkstäder och konstnärsateljéer så finns det lokaler för undervisning och utställningar.

Fasaden till Båghallarna, innan renoveringar av det gamla bussgaraget påbörjades.

Den gula fasaden till Båghallarna. 2018 flyttade konsthögskolan in i de varsamt renoverade lokalerna. Foto: Apelöga

Karta över området

sv