$left
$middle

Spårvägen

Först ut i omvandlingen av Sorgenfri var det tidigare storkvarteret Spårvägen. De nya kvarteren har uppförts innanför de redan befintliga kvarteren, och fokuset på denna första etapp är bostäder.

Det tidigare storkvarteret Spårvägen ramas in av Zenithgatan, Celsiusgatan, Industrigatan och Nobelvägen. De nya kvarteren får en blandad bebyggelse med fokus på bostäder, som ger en tät och varierad stadsmiljö.

Sorgenfri ska locka ett brett spektra av aktörer, boende och besökare. Variationsrikedom i arkitektur, boende- och upplåtelseformer ger människor med olika intressen och bakgrund möjlighet att bosätta sig i området. Här finns lägenheter, hyresrätter och bostadsrätter, stadsradhus, kompisbostäder, lokaler för verksamheter, förskola, LSS-boende samt flera parker och platser. Området huserar även konsthögskolans ateljéer i Båghallarna, det före detta bussgaraget.

Första etappen klar år 2022

2017 flyttade de första boendena in i kvarteret och i början av år 2021 är cirka 700 lägenheter färdigställda och inflyttade. Under de kommande två åren byggs ytterligare cirka 175 bostäder innan kvarteret är helt utbyggt. Bland annat ska byggnationen av 24 stycken stadsradhus påbörjas, med preliminär byggstart till våren år 2021. Under år 2022 beräknas alla kvarter i området vara färdigbyggda, och första etappen i utvecklingen av Sorgenfri är klar

Bild på bostadshusen i kvarteret Spårvägen, sett från korsningen Industrigatan/Nobelvägen.

Bostadshusen i kvareter Spårvägen, sett från korsningen Industrigatan, Nobelvägen.

Gröna ytor mellan husen

Inom gamla storkvarteret Spårvägen anläggs flera mindre parker och attraktiva utomhus miljöer. Under år 2021 ska Garageplan och Spårvägstorget färdigställas. Arbetet är planerat att påbörjas under våren år 2021 och vara klart innan årets slut. Därefter planeras färdigställandet av Spiggans plats och Bussparken. Spiggans plats kommer fram till färdigställandet få en tillfällig utformning.

Ett hållbart och klimatsmart boende

Mellan husen finns områdets egen återvinningscentral - ReTuren, som även innefattar en byteshörna. Här kan de boende sortera mindre grovavfall. Sådant som är fint skick, som en stol eller ett par skridskor kan ställas i en särskild byteshörna, så att de kan hitta nya ägare.

Det klimatsmarta boendet innebär också att alla bostäder har utrustats med avfallskvarnar i diskbänkarna som kan mala ner matavfallet och samla det i underjordiska tankar. Matavfallet omvandlas därefter det till energirik biogas till bussar och bilar samt till biogödsel.

Flera av husen i Spårvägen har både bilpool och cykelpool och gemensamma lokaler.

Båghallarna

Båghallarna med sina karakteristiskt välvda tak var tidigare bussgarage. Nu är dessa omsorgsfullt renoverade och inhyser Malmö konsthögskola som flyttade in under hösten 2018. Förutom verkstäder och konstnärsateljéer så finns det lokaler för undervisning och utställningar.

Fasaden till Båghallarna, innan renoveringar av det gamla bussgaraget påbörjades.

Fasaden till Båghallarna, innan renoveringar av det gamla bussgaraget påbörjades. 2018 flyttade konsthögskolan in i de varsamt renoverade lokalerna. Foto: Caroline Franzén

Karta över området

sv