$left
$middle

Bostadsstatistik

Här redovisas regelbundet statistik kring bostadsbyggande i Malmö. En gång om året presenteras en uppföljning av bostadsmarknaden och bostadsförjningen föregående år.

Ny bostadsbebyggelse under uppförande i Hyllie, Trådgränd, juli 2022.

Ny bostadsbebyggelse under uppförande i Hyllie, Trådgränd, juli 2022.

Bostadsbyggandet i Malmö låg år 2021 på en fortsatt hög nivå:

  • Under året färdigställdes 2 840 nya bostäder
  • Det byggstartades 3 760 nya bostäder under 2021
  • Vid årsskiftet 2021/22 var omkring 6 700 bostäder under produktion Det betyder att det även år 2022 och 2023 kommer att färdigställas många bostäder i Malmö.

Se aktuell statistik fram till 31 augusti 2022 i menyn till vänster.


sv