$left
$middle

Dialog och delaktighet

Malmö stad arbetar tillsammans med Malmöborna för att alla ska få möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av staden. Det finns olika sätt att vara med och påverka för att göra Malmö till en mer öppen, jämlik och inkluderande stad.

Innehåll

sv