$left
$middle

Taktil arkitektur

En stad kan upplevas med flera sinnen men vi hänger nästan upp alla våra intryck på det visuella. Taktil arkitektur är ett sätt att göra stadsrummet mer tillgängligt för den som ser med händerna.

Taktila modeller av ikoniska Malmöbyggnader i skala 1:250

Taktil arkitektur är arkitektur som upplevs genom beröring. Som en del av Malmö stads tillgänglighetsarbete har dess stadsbyggnadskontor tagit fram 3D-printade taktila modeller. Hittills står fjorton modeller klara, en del välkända landmärken som Kronprinsen och Hyllie vattentorn, andra nyare som Studio och Niagara på Universitetsholmen.

Det första steget i processen är att fråga synskadade vilka byggnader de helst vill kunna beröra taktilt. På det följer en ganska omfattande 3D-modellering utifrån flygscanning, eller punktmoln, som skapar solitärer av byggnaden som ska fungera för 3D-print. Skalan, hittills 1:250, ställs in och sedan printas modellerna ut på miljövänlig plast av förnyelsebara material såsom majsstärkelse och sockerrör. Att skriva ut Sankt Johanneskyrkan tar ett dygn, medan Stadsbiblioteket eller Turning Torso tar lite mer än två dygn.

Rätten att uppleva staden på samma villkor

Taktil arkitektur är ett positivt och lekfullt sätt att dra uppmärksamheten till tillgänglighet i den byggda miljön för en bortglömd grupp. Målet var redan från början att lyfta fram situationen för synskadade och synnedsatta personer; att de har samma demokratiska rätt till stadsrummet som alla andra.

Taktil arkitektur kan användas för att tillgänglighetsanpassa staden lika mycket genom att ta bort hinder som att öppna upp det som tidigare varit slutet för synskadade. Idag utgör modellerna enskilda byggnader men även hela taktila kvarter skulle kunna tas fram för att upptäcka fallgropar i stadsplaneringen och bidra till ökad delaktighet under till exempel ett samråd. En seende kan tycka till om planer och ritningar men om det finns taktila modeller kan även synskadade delta.

Taktila modeller av ikoniska Malmöbyggnader i skala 1:250

Foto toppbild: Viktor Jonasson. Bilder på sidan: Daniel Engvall (Form/Design Center)

sv