$left
$middle

Enkäter för byggaktörer

Genom att skicka in information om ditt byggprojekt i Malmö, bidrar du till uppföljningen av stadens övergripande miljömål. Dina svar ger oss även underlag för kommande dialoger och samarbeten.

Här finns särskilda enkäter för dig som är byggaktör i Hyllie och Sege Park. Frågorna är utformade efter stadens miljömål och det är frivilligt att besvara enkäterna. 

Innehåll

sv